Selecteer een pagina

Ruim vier jaar verder: alsnog gelijk gekregen in hoger beroep (verbintenissenrecht, bouwrecht)

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eindarrest gewezen in een bouwrechtelijk geschil waar ik als advocaat sinds begin 2014 mee bezig was. Mijn cliënt had reeds in 2012 de (laatste twee) facturen van de door hem ingeschakelde bouwer betwist, ze waren namelijk hoger dan vooraf begroot en dat kon niet afdoende worden uitgelegd. De betwiste facturen bleven dus onbetaald en in 2014 zette de rechtsbijstandsverzekeraar van de bouwer door. De dagvaarding volgde even later. De rechtbank gaf, ondanks een comparitie die een andere indruk wekte, de bouwer gelijk en wees zijn vorderingen integraal toe. Ik ging namens cliënt in hoger beroep en formuleerde negen grieven (redenen waarom ik het niet met de rechter en zijn vonnis eens ben).

Lang verhaal kort; alle grieven zijn uiteindelijk door het hof (geheel of gedeeltelijk) gehonoreerd, wat recht doet aan de werkelijke situatie.

Gevolg voor cliënt: die kan eindelijk zijn huis afbouwen en gaan bewonen én hij hoeft de bouwer geen € 90.000,– te betalen, maar slechts € 13.000,–.

Moraal van het verhaal: de aanhouder wint – mits voldoende uithoudingsvermogen -, ben en blijf kritisch op wat je overeenkomt én waarvoor je betaalt! En raadpleeg tijdig een advocaat, indien mogelijk al in de precontractuele fase.

Ik licht mijn werkwijze graag nader toe.