Selecteer een pagina

Kort voor de jaarwisseling heeft de Hoge Raad een arrest gewezen omtrent overkreditering bij hypothecaire kredieten. Hij bepaalt dat de kredietverstrekker niet zonder meer mag afgaan op (inkomens- en vermogens)gegevens van een cliënt, aangeleverd door een tussenpersoon, maar zelf ook dient te verifiëren in hoeverre de verstrekking/het krediet verantwoord is. De rol en positie van de tussenpersoon is ook van belang, echter deze was in deze casus reeds failliet.

Er rust aldus een bijzondere zorgplicht op een bank bij het aanbieden en afsluiten van hypothecaire kredieten aan consumenten. Tot zover niets nieuws, behalve dan dat deze zorgplicht dus een (verdergaande) eigen onderzoeksplicht zijdens de kredietverstrekker inhoudt én niet enkel geldt voor banken, maar ook voor andere professionele hypothecair kredietverstrekkers.

Dit is van groot belang wanneer de consument door overkreditering in financiële problemen komt, zoals bijvoorbeeld een restschuld bij verkoop woning. Ik merk de laatste tijd in dat kader (gelukkig/eindelijk(!)) een verbeterd zelfbewustzijn bij banken, als het gaat om mogelijke schending van die zorgplicht.

Is dit voor u herkenbaar of wilt u meer weten, neem dan contact met mij op.

#overkreditering #zorgplicht #advocaat